Erişim ve Devam
YSÖP
ADEY
Diğer Çalışmalar
Araştırma ve Raporlar
İletişim
Duyurular

Çocukların Okula Erişim ve Devamı

           Çocukların ilköğretime erişim ve devamlarının sağlanmasının yanında nitelikli eğitim olanaklarından en üst düzeyde yararlanmalarını sağlamak Genel Müdürlüğümüzün öncelikli görev alanlarından birisidir.  Bu önceliğin gerçekleştirilebilmesinin koşullarından biri de çocukların okula erişim ve devamlarının sağlanmasıdır.

           Eğitim hakkı her çocuğun temel haklarından biridir. Devamsızlık bu hakkı sınırlamakta, çocuğu okul terkine kadar götürmektedir. Zorunlu öğrenim çağındaki çocukların velileri, çocuklarının okula erişim ve devamlarını sağlamakla yükümlüdür. Velilerle birlikte okul yönetimleri, mili eğitim müdürlükleri, eğitim müfettişleri, muhtarlar ve mülki idari amirler öğrencinin okula devamının sağlanması konusunda ortak yükümlülüklere sahiptir. Bu nedenle tüm paydaşların devamsızlığa ilişkin farkındalığı, devamsızlığı önlemeye yönelik girişim ve çabaları çocukların okula devamsızlıklarını ve okul terklerinin önlenmesinde belirleyici rol oynayacaktır.

 

 

 

 

 

 

Copyright (c) 2011  All rights reserved,  designed by Cengiz Emik