Erişim ve Devam
YSÖP
ADEY
Diğer Çalışmalar
Araştırma ve Raporlar
İletişim
Duyurular

 

 

Yetiştirici Sınıf Öğretim Programı

  Yetiştirici Sınıf Öğretim Programı (YSÖP) ile zorunlu eğitim çağı kapsamında olup çeşitli sebeplerle öğrenimlerini yaşıtlarıyla birlikte zamanında yapamamış olan 1 Ocak 2011 tarihine kadar 10 yaşına girmiş 14 yaşını bitirmemiş çocukların eğitimlerini akranları ile birlikte devam edebilecekleri yeterlilikleri kazandırarak, ilköğretime devamlarının sağlanması amaçlanmaktadır.

  Bu program alınabilecek çocukların aşağıdaki şartları taşıması gerekir.
1- Yetiştirici sınıf uygulamaları 1 Ocak 2011 tarihine kadar 10 yaşına girmiş14 yaşını bitirmemiş çocukları kapsar.

2- Yetiştirici sınıf uygulamalarına; Eylül 2008 tarihi itibariyle 10-14 yaş grubundaki okula hiç kayıt yaptırmamış, hâlen ilköğretime kayıtlı olup devamsız duruma düşmüş çocuklar ve öğrenciler alınır.

3- Çeşitli nedenlerle ilköğretime geç dâhil edilmiş ve sınıf tekrarı nedeni dışında yaşıtlarından en az üç sınıf geride olan öğrenciler alınır. 

 

 

YSÖP Yönerge ve Kılavuz YSÖP Bakanlık Olur'u YSÖP Genelge YSÖP ile ilgili yazılar
YSÖP eğitici el kitabı YSÖP ders çizelgesi YSÖP e-Okul işlemi YSÖP öğretmen el kitabı
YSÖP program ve kazanımlar YSÖP verileri YSÖP İletişim YSÖP nakiller ve geçişler

Veriler e-Okul veri tabanından alınmıştır.

 

 

Copyright (c) 2011  All rights reserved, designed by Cengiz Emik